DETALJI

DETALJI

UPIS

Britanska međunarodna škola Zagreb nudi standardizirane programe koji su usklađeni s britanskim nacionalnim kurikulumom. Naš cjelokupan program baziran je na podučavanju i učenju na engleskom jeziku uz strane jezike koji su ponuđeni kao izborni programi. Upis je omogućen svim učenicima koji ispunjavaju uvjete. Učenici s ozbiljnim fizičkim, mentalnim ili emocionalnim poteškoćama/potrebama neće se moći upisati u BISZ, a mi ćemo rado uputiti roditelje i njihovu djecu u pravom smjeru.

Upisni postupak

Obitelji mogu kontaktirati školu direktno putem telefona ili elektroničkom poštom kako bismo ugovorili termin za sastanak. Sastanak će se sastojati od intervjua i razgledavanja škole u pratnji ravnatelja i/ili koordinatora škole. Inicijalni posjet je prvotni kontakt tijekom kojeg učenik i roditelji mogu postavljati pitanja, upoznati nas-tavnike i steći dojam o školi.

Sljedeći intervju se organizira kako bi školi predali učenikove posljednje dvije školske svjedodžbe. Roditelji također moraju ispuniti prijavnicu koju možete pronaći na ovoj stranici i potpisanu predati školi. Ti dokumenti se prosljeđuju ravnatelju i školskom koordinatoru na procjenu nakon čega se roditelji kontaktiraju u najkraćem mogućem roku kako bi ih se obavjestilo o rezultatu upisnog postupka.

Škola također organizira dan otvorenih vrata kad učenici mogu doći u svoj budući razred i provesti jedan dan s nastavnikom i učenicima kako bi dobili istinski dojam o školi i načinu na koji je organizirana nastava. Dan ot-vorenih vrata pomaže roditeljima kako bi lakše donijeli odluku, ali i školi i samim učenicima.

Bilo koja dodatna pitanja ili problemi mogu se riješiti tijekom drugog intervjua.
Moramo napomenuti da učenici kojima engleski nije prvi jezik ili koji ne prelaze iz engleske škole mogu biti podvrgnuti pismenom/usmenom testiranju kako bismo utvrdili stupanj njihovog poznavanja engleskog jezika. Taj nam postupak pomaže utvrditi jesu li učeniku potrebni dodatni privatni satovi engleskog kako bismo mu pomogli da dostigne ostale učenike u razredu. Razina potrebne dodatne obuke bit će utvrđena i raspravljena s roditeljima. Privatna poduka dodatno se naplaćuje.

Kad se ustanovi da učenik zadovoljava uvjete za upis, roditeljima se upućuju dva primjerka Ugovora o školo-vanju koji moraju biti potpisani od strane roditelja i nakon čega roditelji plaćaju nepovratnu upisninu te se učenikovo ime stavlja na popis učenika razreda.

Ravnatelj će vratiti jedan potpisani primjerak Ugovora i originalnu fakturu roditeljima. Time je učenikovo mjesto rezervirano i sklopljen je ugovor između škole i roditelja.

Ravnatelj ima pravo odbiti upis učenika ako:

- se utvrdi da školski program neće doprinjeti učenikovom obrazovanju;
- učenik ima loše ocjene ili utvrđene probleme u ponašanju te se smatra neprikladnim za BISZ zajednicu;
- posebne obrazovne potrebe učenika ne mogu biti ispunjene od strane škole.

Uvjeti upisa i postupak

Dodatni uvjeti upisa:

Učenici od 1.- 6. razreda bit će smješteni u razred koji odgovara njihovim godinama nakon uvida u svjedodžbu koja dokazuje da je učenik uspješno završio prethodni razred ili godinu

Učenici koji se prebacuju iz škole iz južne hemisfere nastavit će pohađati isti razred, npr. ako učenik završi 4. razred u Australiji u prosincu, nastavit će školsku godinu u istom razredu u BISZ (siječanj-lipanj).

Potrebni dokumenti

Sljedeći dokumenti moraju biti priloženi Vašoj prijavnici za upis u Britansku međunarodnu školu Zagreb jer učenik ne može biti službeno prihvaćen dok školi nisu dostavljeni ti dokumenti:

- prijavnica
- školske svjedodžbe od prethodne dvije školske godine
- službeni prijevod školskih dokumenata na engleski jezik
- dokaz o uplati upisnine
- kopija putovnice - stranice sa slikom
- ugovor o školovanju