UČESTALA PITANJA

Česta pitanja

Mogu li hrvatska djeca pohađati Britansku međunarodnu školu Zagreb (BISZ)?

Da, mogu pohađati BISZ bez ograničenja.

Je li ministarstvo odobrilo Vašu školu?

Da.

Koliko često roditeljima šaljete svjedodžbe/prijepis ocjena?

Učenik će primiti formalnu pisanu svjedodžbu/certifikat na kraju školske godine u lipnju. Učenik će također primiti neformalan prijepis ocjena na kraju polugodišta u prosincu. Jednako tako, izvršit ćemo prijepis ocjena potreban za mogući prijelaz u drugu školu. Naši nastavnici ocijenjivat će razvoj vještina i usvajanje znanja. Učenici će biti testirani putem interneta najviše dvaput godišnje iz pismenosti i matematike kako bismo omogućili praćenje njihovog napretka na međunarodnoj razini. Međunarodni kurikulum za osnovne škole (IPC) cijeni samovrednovanje te je učenicima pružen uvid u njihov vlastiti napredak i učenje.

Ocijenjuju li se učenici u BISZ?

Da. Najbolja ocjena je 5 (odličan), zatim 4 (vrlo dobar), 3 (dobar), 2 (dovoljan) i 1 (nedovoljan). Ocjene i for-malne pisane svjedodžbe/certifikati su naša obveza kako bismo dobili odobrenje i priznanje hrvatskog Minis-tarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Hoće li moje dijete moći pratiti nastavu na engleskom jeziku?

Najbolja opcija za sve roditelje je da upišu dijete u englesku školu od 1. razreda. Međutim, to nije uvijek slučaj. Tijekom školske godine usvajanje engleskog jezika može prerasti u izazov za dijete. Ukoliko primijetimo da djetetovo poznavanje engleskog nije adekvatno do početka ili kraja drugog razreda, možemo predložiti dodatne privatne satove koji se posebno naplaćuju. Naši nastavnici su kvalificirani ESL nastavnici ili imaju bogato is-kustvo rada u međunarodnom okruženju.

Postoji li organizirani prijevoz do škole?

Prijevoz učenika u i iz škole odgovornost je roditelja i nije uključen u školarinu. Međutim, potičemo roditelje da organiziraju zajednički prijevoz učenika. Škola također može pomoći roditeljima u pronalaženju organiziranog prijevoza.

Kad počinje i završava školski dan?

Od 09:00 do 16:35. Iako školski dan traje dulje od radnog dana u hrvatskim državnim školama, on uključuje dugačku pauzu za ručak tijekom koje se mlađi učenici mogu igrati u školskom dvorištu, ukoliko to dozvoljavaju vremenski uvjeti.

Koliko je učenika u razredu?

Naša namjera je da razredi ostanu mali - 16 djece je maksimum.

Jesu li obroci uključeni u školarinu?

Da. Doručak, ručak i poslijepodnevna užina uračunati su u školarinu.
Svježi obroci pripremaju se svakodnevno, a učenici objeduju u školskom restoranu. Pića i hrana nisu dozvoljeni u drugim dijelovima škole, osim u školskom restoranu.
Djeca s posebnim prehrambenim navikama potiću se da sama donesu zapakirani ručak kako bi se njihove potrebe zadovoljile na odgovarajući način.

Tko su Vaši nastavnici?

Naši nastavnici su uglavnom izvorni govornici ili bilingvalni govornici, mnogi s bogatim međunarodnim is-kustvom i EFL kvalifikacijama. Dio naših nastavnika koji podučavaju izborne predmete su visoko kvalificirani i iskusni hrvatski stručnjaci. Molimo, pogledajte naš BISZ ZAPOSLENICI link za fotografije i kratke biografije naših nastavnika.

Možemo li odabrati razred koji će naše dijete pohađati?

Primarna podjela učenika vrši se na temelju njihovih godina, ali također uzimamo u obzir njihovo prethodno školovanje i poznavanje engleskog jezika. Možemo promijeniti razred koji učenik pohađa ili preskočiti školsku godinu ubrzo nakon upisa, ako primijetimo da je učenik ispod ili iznad određenog nivoa za bilo koju školsku godinu. Naša je dužnost da u taj proces uključimo roditelje, kako bismo objasnili naše razloge za prijedlog tak-vih promjena.

Je li Hrvatska sigurna zemlja?

Da. Hrvatska ima jednu od najnižih stopa kriminala u Europi. Povrh toga, naša škola ima 24-satni fizički nadzor čuvara i nadzorne kamere na cijelom području u i oko škole.

Ima li smisla da moje dijete uči hrvatski jezik kao izborni predmet?

Vjerujemo da poznavanje bilo kojeg drugog jezika može samo koristiti; poznato je da djeca koja su u ranoj dobi izložena drugom jeziku imaju veću sposobnost usvajanja drugih jezika u budućnosti. Jednako tako, čest je slučaj da djeca pomažu roditeljima u svakodnevnim situacijama kad moraju komunicirati na hrvatskom.

Opišite svoj logo?

Lav nad otvorenom knjigom simbolizira snagu i mudrost, jednako kao i moć i obrazovanje. On označava latinski moto naše škole Sapientia et Potentia. Lav se također povezuje sa simbolom Britanije. Dvanaest zvijezda oko lava simbol su Europske Unije, kojoj Hrvatska pristupa ove godine. Otvorena knjiga s hrvatskom i britanskom zastavom iskazuje poštivanje obiju nacija koje su snažno povezane u našoj školi. Hrbat knjige čini grb Zagreba kojeg simbolizira kula Lotorščak, utvrda koja datira iz 13. stoljeća, i s kojeg se i dan danas svaki dan točno u podne ispaljuje top.